Arbeidsmarkedet april 2020

Sending
Brukervurdering
0 (0 votes)

421 000 personer var registrert som helt/delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak – dette var i utgangen av april. Hele 15 % av arbeidsstyrken var uten arbeid. I løpet av mai har det vært en liten nedgang fordi en del av de permitterte har fått komme tilbake i jobb. Vi må regne med at de høye ledighetstallene vil fortsette en stund til på grunn av at lav oljepris og lav aktivitet i mange bransjer. Det er fortsatt mange som er permitterte eller har mistet jobben, blant annet innen reiseliv og transportnæringer.

Les pressemeldingen fra NAV.

graf nav antall ledige