Arbeidsmarkedet mars 2020

grafisk fremstilling av arbeidsmarkedet pr mars 2020
Sending
Brukervurdering
0 (0 votes)

Koronasituasjonen – Det kan bli behov for deg! 

Lenke: Har du helsefaglig kompetanse? Registrer deg hos helsedirektoratet!

NAV (mars 2020), utdrag:

Arbeidsmarkedet: “Etter at regjeringen innførte en rekke omfattende tiltak for å begrense smittespredningen og hindre overbelastning av helsevesenet den 12. mars, har antallet helt ledige økt fra 65 300 i uke 11 til 300 600 i uke 14. Om lag 90 prosent av de nye arbeidssøkere den siste måneden har oppgitt permittering som begrunnelse for registreringen.

Ved utgangen av mars var 301 000 personer registrert som helt ledige, ifølge tall fra NAV. Det utgjør 10,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 314 000 personer, eller 11,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 97 000 registrert som delvis ledige. Nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

I mars ble det registrert 38 900 nye ledige stillinger på nav.no. Det er 27 prosent færre stillinger per virkedag enn i mars i fjor. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (9 300), undervisning (4 000) samt bygg og anlegg (3 900). ”

Arbeidsmarked: Koronavirus – statistikk fra NAV og Koronavirus – hva gjelder i min situasjon?

På grunn av koronaviruset og smitteverntiltak befinner vi oss i en helt spesiell situasjon: VG-TV: Ny NAV-rapport om ledighet (video)