Arbeidsmarkedet april 2020

421 000 personer var registrert som helt/delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak – dette var i utgangen av april. Hele 15 % av arbeidsstyrken var uten arbeid. I løpet av mai har det vært en liten nedgang fordi en del av de permitterte har fått komme tilbake i jobb. Vi må regne med at de høye ledighetstallene vil fortsette en stund til på grunn av at lav oljepris og lav aktivitet i mange bransjer. Det er fortsatt mange som er >>> Les mer …