Arbeidsmarkedet mars 2020

grafisk fremstilling av arbeidsmarkedet pr mars 2020

Koronasituasjonen – Det kan bli behov for deg!  NAV (mars 2020), utdrag: Arbeidsmarkedet: “Etter at regjeringen innførte en rekke omfattende tiltak for å begrense smittespredningen og hindre overbelastning av helsevesenet den 12. mars, har antallet helt ledige økt fra 65 300 i uke 11 til 300 600 i uke 14. Om lag 90 prosent av de nye arbeidssøkere den siste måneden har oppgitt permittering som begrunnelse for registreringen. Ved utgangen av mars var 301 000 personer registrert som helt ledige, >>> Les mer …

Hold din NAV-CV oppdatert

NAV logo

Hold din NAV-CV oppdatert Alle har en NAV-CV, og er du registrert arbeidssøker må du sørge for å holde din NAV-CV oppdatert og relevant. NAV er avhengig av gode og fullstendige CV-er for å veilede brukere mot arbeid. En god og oppdatert CV er en forutsetning for å kunne formidle brukere til jobbmesser, intervjuer og direkte i arbeid. Alle brukere trenger en oppdatert CV for at vi og arbeidsgivere skal kunne identifisere nettopp deres kompetanse. (Kilde: nav.no) Generell kompetanse – anbefalte >>> Les mer …