Arbeidsmarkedet 2019 – Ny optimisme

Sending
Brukervurdering
0 (0 votes)

Ledigheten går ned

97 prosent av norske arbeidsgivere planlegger å beholde eller øke antallet ansatte frem mot sommeren 2019. Dette viser tall fra ManpowerGroup sitt arbeidsmarkedsbarometer.

Optimisme og oppbemanning

De skriver blant annet at mange arbeidsgivere satser på å oppgradere kunnskapen til eksisterende ansatte, og planlegger å bemanne opp før sommeren. Bare rundt 2 prosent skal nedbemanne i starten av året. Det er en noe lavere ansettelsestakt i Nord- og Midt-Norge, men i undersøkelsen har arbeidsgivere i 7 av 9 næringer oppgitt at de planlegger å øke bemanningsnivået. Det er sterke signaler fra arbeidsgiverne at det går mot mer bemanning innen olje og gass, bank og finans, vannkraft, elektrisitet og infrastruktur.

Arbeidsmarkedet februar 2019

Tall fra NAV viser en nedgang i ledigheten totalt sett fra i fjor til i år. I februar 2019 var det 84 400 registrerte arbeidssøkere (helt ledige eller på tiltak hos NAV). Bruttoledigheten var i februar på 3 prosent av arbeidsstyrken. Altså litt lavere enn i fjor på samme tid, da den lå på 3,2 prosent. 68 300 personer var registrert som helt ledige, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken (samme som for ett år
siden).

Stor nedgang i arbeidsledighet i enkelte fylker

Det er i Rogaland (-26 %), Hordaland (-20 %) og Møre og Romsdal (-16 %) at ledigheten har gått mest ned. Østfold og Hedmark er de eneste fylkene som hadde høyere ledighet enn for ett år siden.

16 100 arbeidssøkere deltok på tiltak i februar (0,6 prosent av arbeidsstyrken). Ifølge bruddjusterte tall var bruttoledigheten i februar 11 prosent lavere enn for ett år siden, mens
antallet helt ledige var 7 prosent lavere. Klikk her for å se hele febaruar-rapporten (pdf).

arbeidsmarkedet februar 2019