Arbeidsmarkedet april 2020

421 000 personer var registrert som helt/delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak – dette var i utgangen av april. Hele 15 % av arbeidsstyrken var uten arbeid. I løpet av mai har det vært en liten nedgang fordi en del av de permitterte har fått komme tilbake i jobb. Vi må regne med at de høye ledighetstallene vil fortsette en stund til på grunn av at lav oljepris og lav aktivitet i mange bransjer. Det er fortsatt mange som er >>> Les mer …

Arbeidsmarkedet mars 2020

grafisk fremstilling av arbeidsmarkedet pr mars 2020

Koronasituasjonen – Det kan bli behov for deg!  NAV (mars 2020), utdrag: Arbeidsmarkedet: “Etter at regjeringen innførte en rekke omfattende tiltak for å begrense smittespredningen og hindre overbelastning av helsevesenet den 12. mars, har antallet helt ledige økt fra 65 300 i uke 11 til 300 600 i uke 14. Om lag 90 prosent av de nye arbeidssøkere den siste måneden har oppgitt permittering som begrunnelse for registreringen. Ved utgangen av mars var 301 000 personer registrert som helt ledige, >>> Les mer …

Hvor finner du ledige stillinger?

Grafisk illustrasjon Bedriftsundersøkelsen 2017 (NAV)

Mange stillinger utlyses ikke offentlig Tall fra NAV viser at 42 prosent av bedriftene ikke brukte en offentlig kanal da de sist ansatte en ny medarbeider. Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse for 2017 benytter 58 prosent av bedriftene offentlige kanaler når de lyser ut ledige stillinger. Offentlige kanaler innebærer aviser, stillingsbaser på nett, sosiale medier eller egen nettside. – Det er interessant å vite mer om hvor mange stillinger som lyses ut offentlig fordi det gir et bilde av hvor oversiktlig arbeidsmarkedet >>> Les mer …

Hold din NAV-CV oppdatert

NAV logo

Hold din NAV-CV oppdatert Alle har en NAV-CV, og er du registrert arbeidssøker må du sørge for å holde din NAV-CV oppdatert og relevant. NAV er avhengig av gode og fullstendige CV-er for å veilede brukere mot arbeid. En god og oppdatert CV er en forutsetning for å kunne formidle brukere til jobbmesser, intervjuer og direkte i arbeid. Alle brukere trenger en oppdatert CV for at vi og arbeidsgivere skal kunne identifisere nettopp deres kompetanse. (Kilde: nav.no) Generell kompetanse – anbefalte >>> Les mer …

EØS – dine rettigheter

Rettigheter i henhold til EØS-avtalen EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar 1994. Avtalen omfatter EU-landene samt EFTA- landene Island, Liechtenstein og Norge. Sveits har inngått en bilateral avtale med EU når det gjelder fri bevegelse av personer. EØS-avtalen gir Norge adgang til EUs indre marked, noe som gjør oss til en del av et fritt europeisk arbeidsmarked. Rett til å ta arbeid I prinsippet kan alle EU/EØS-statsborgere søke på alle stillinger utlyst i EU/EØS-land.