Gratis karriereveiledning

Mange fylker har gratis karriereveiledning som er tilgjengelig for alle voksne. Der kan du få hjelp til å finne fram til hva du skal gjøre videre, enten det er i form av utdanning eller nye yrker.

Hva er et karrieresenter?

Hele befolkningen bør ha et godt karriereveiledningstilbud. Karriereveiledning kan bidra til at den enkelte får oversikt over mulighetene i arbeidsmarkedet og hjelp til å avklare hvilken kompetanse man trenger for å kunne gripe mulighetene.

Kompetanse Norge jobber for et helhetlig karriereveiledningstilbud i alle fylker, med de offentlige karrieresentrene som fundament. Vi jobber for å få på plass en digital veiledningstjeneste der folk kan møte profesjonelle karriereveiledere.

Kompetansekartlegging og karriereveiledning kan også bidra til at flyktninger raskere får tatt i bruk den kompetansen og arbeidserfaringen de har. Kompetanse Norge jobber med å utvide karriereveiledningstilbudet til dem som bor i asylmottak og andre innvandrere.

Offentlige karrieresentre

De offentlige karrieresentrene tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år. Målet er at brukerne skal bli kjent med sine egenskaper, interesser og kompetanse og kunne ta gode og velinformerte valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid.

Karrieresentrene eies av fylkeskommunene, i mange tilfeller i fellesskap med Nav-fylke. Kompetanse Norge bidrar med finansiering til sentrene, i tillegg til at vi bidrar med koordinering og faglig støtte.

I tillegg til tilbud til befolkningen, jobber karrieresentrene med kompetanseheving av rådgivere og veiledere i skolesystemet og Nav. Karrieresentrene er et resultat av arbeidet med Partnerskap for karriereveiledning.

(Elever i ungdomsskolen eller i videregående opplæring kan kontakte rådgivningstjenesten på sin skole. Oppfølgingstjenesten veileder ungdom som ikke er i skole eller arbeid.)

Oversikt over offentlige karrieresentra fordelt på fylker:

Akershus: Veiledningssentrene i Akershus

Aust-AgderKarriere Aust-Agder

Buskerud: Karrieresentrene i Buskerud

Finnmark: Karriere Finnmark

Hedmark: Karrieresenter Hedmark

Hordaland: Karriere Hordaland

Møre og Romsdal: Karriere Møre og Romsdal

Nordland: Karrieresentrene i Nordland

Nord-Trøndelag: Karrieresenteret i Nord-Trøndelag

Oppland: Karriere Oppland

Rogaland: Karrieresenteret i Rogaland

Sogn og Fjordane: Karriere Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag: Karriere Sør-Trøndelag

Telemark: Karrieresenteret i Telemark

Troms: Karriere Troms

Vest-Agder: Karriere Vest-Agder

Vestfold: Karrieresenteret i Vestfold

Østfold: Karrieresenter Østfold

Oslo har foreløpig ikke karrieresenter.

******************************************

Kilde: Kompetanse Norge