EØS – dine rettigheter

Sending
Brukervurdering
0 (0 votes)

Rettigheter i henhold til EØS-avtalen

EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar 1994. Avtalen omfatter EU-landene samt EFTA- landene Island, Liechtenstein og Norge. Sveits har inngått en bilateral avtale med EU når det gjelder fri bevegelse av personer. EØS-avtalen gir Norge adgang til EUs indre marked, noe som gjør oss til en del av et fritt europeisk arbeidsmarked.

Rett til å ta arbeid

I prinsippet kan alle EU/EØS-statsborgere søke på alle stillinger utlyst i EU/EØS-land. Du har rett til å ta arbeid i alle EU/EØS-land og til å bli ansatt på samme vilkår som landets borgere. Unntaket er enkelte stillinger som vedrører offentlig myndighetsutøvelse, for eksempel i diplomatiet, forsvaret, politiet o.l. Disse stillingene kan være forbeholdt hvert lands egne borgere. Dine muligheter på arbeidsmarkedet kan også begrenses av arbeidsgivers krav om språkkunnskaper.

Rett til opphold

Dersom du arbeider, er selvstendig næringsdrivende, eller studerer i et annet EU/EØS-land,  har du rett til å bo der. Skal du være i landet mer enn tre måneder, må du søke om oppholdstillatelse. Du har også rett til å oppholde deg i et hvilket som helst EU/EØS-land over et ”rimelig tidsrom” (vanligvis inntil seks måneder) dersom du er aktiv arbeidssøker. I noen land innebærer dette å registrere seg ved arbeidskontoret.

Arbeidsvilkår

Når du arbeider i et annet EU/EØS-land har du som EØS-statsborger rett til samme arbeidsvilkår som landets egne borgere både når det gjelder lønn, oppsigelse, arbeidervern og tiltak for å verne om helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Likestilling mellom menn og kvinner når det gjelder arbeidsvilkår vil også gjelde på samme vilkår som for borgerne i vertslandet.

Skatt

Skattesystemene i EU/EØS-landene er ikke samordnet. Dette innebærer at både regelverk og skatteprosent kan variere fra ett land til et annet. Det er imidlertid inngått gjensidige skatteavtaler mellom EU/EØS-landene for å hindre dobbeltbeskatning. Som en hovedregel skal du oppgi og skatte av hele din inntekt i det landet du regnes som skattemessig bosatt. Definisjonen for når du er å betrakte som skattemessig bosatt i et land varierer i de forskjellige landenes skattelovgivning. Det er vertslandets bestemmelser og definisjoner du må forholde deg til. Vanligvis skatter du til det landet der arbeidet utføres. Regler vedrørende skatt for grensearbeidere er fastsatt i skatteavtaler inngått mellom EU/EØS-landene.

Grensearbeidere skal, i motsetning til andre arbeidstakere, skatte til landet de bor i. Den enkelte skattekonvensjon definerer begrepet ”grensearbeider”. Det er viktig at du kontakter skattemyndighetene og folkeregisteret i det landet du tenker å flytte til, for å få informasjon om regler og formaliteter som må ordnes før du drar.

Fagforeningsrettigheter

Du har rett til å organisere deg og til å hevde dine fagforeningsrettigheter på samme vilkår som arbeidstakere i vertslandet. Du kan stemme ved valg av fagforeningsrepresentant eller stille som kandidat selv. Hvorvidt det er vanlig å være fagorganisert varierer mellom land og bransjer.

Etableringsrett

Du har rett til å etablere deg som selvstendig næringsdrivende i alle EU/EØS-land, enten permanent eller midlertidig. Du velger å etablere deg permanent i et annet land enten ved at du flytter hovedsetet for dine personlige og yrkesmessige interesser til dette landet (eller oppretter det der), eller ved at du etablerer en fast yrkesmessig struktur der som vil være underavdeling av hovedsetet for din virksomhet. Du har også adgang til å tilby tjenester i et annet land uten at du etablerer deg der permanent. Dersom du følger de yrkes- og forretningsregler som gjelder i ditt eget land, kan du i prinsippet tilby de samme tjenestene over alt i EU/EØS-området. Ta gjerne kontakt medInnovasjon Norge som har kontorer i de fleste land i Europa eller med Entreprise Europe Network

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.