Yes, we can!

Jobbklubb er et arbeidsrettet tiltak av kortere varighet som skal bidra til at arbeidssøkere får seg ordinært arbeid. Deltakelse i jobbklubb skal kvalifisere arbeidssøkere til å kunne orientere seg på arbeidsmarkedet og til å være aktive jobbsøkere. De aller fleste synes kurset er både nyttig og artig. Hva du får ut av kurset kommer også an på deg og din innsats. Det er oppløftende å vite at over 70 % av de som deltar på disse kursene får seg arbeid innen >>> Les mer …