Arbeidsmarkedet januar 2021

Sending
Brukervurdering
0 (0 votes)

Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Tall per uke i 2020 og hittil i 2021.

Ledige januar 2021 antall.PNG

 

124 000 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av januar, noe som utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 138 800 personer, eller 4,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 62 600 registrert som delvis ledige.

Tall fra NAV viser at 37 500 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 29 200 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Antallet permitterte har dermed gått opp med 5 700 siden desember.

Les hele pressemeldingen fra NAV.