Arbeidsmarkedet april 2020

421 000 personer var registrert som helt/delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak – dette var i utgangen av april. Hele 15 % av arbeidsstyrken var uten arbeid. I løpet av mai har det vært en liten nedgang fordi en del av de permitterte har fått komme tilbake i jobb. Vi må regne med at de høye ledighetstallene vil fortsette en stund til på grunn av at lav oljepris og lav aktivitet i mange bransjer. Det er fortsatt mange som er >>> Les mer …

Arbeidsmarkedet mars 2020

grafisk fremstilling av arbeidsmarkedet pr mars 2020

Koronasituasjonen – Det kan bli behov for deg!  NAV (mars 2020), utdrag: Arbeidsmarkedet: “Etter at regjeringen innførte en rekke omfattende tiltak for å begrense smittespredningen og hindre overbelastning av helsevesenet den 12. mars, har antallet helt ledige økt fra 65 300 i uke 11 til 300 600 i uke 14. Om lag 90 prosent av de nye arbeidssøkere den siste måneden har oppgitt permittering som begrunnelse for registreringen. Ved utgangen av mars var 301 000 personer registrert som helt ledige, >>> Les mer …