Arbeidsmarkedet mai 2021

Sending
Brukervurdering
0 (0 votes)

Arbeidsmarkedet nå – mai 2021:

God etterspørsel etter arbeidskraft

I løpet av mai ble det registrert 47 900 nye stillinger på arbeidsplassen.no. Det var flest nye stillinger innen helse, pleie og omsorg (8 300), bygg og anlegg (5 300) og reiseliv og transport (4 700).

Antallet arbeidssøkere har den siste måneden gått ned i alle landets fylker. (…) Også bruttoledigheten går ned i alle fylker, og det er de samme fylkene som har størst nedgang, nemlig Viken (-15 %), Oslo (-12 %), samt Vestfold og Telemark (-10 %). Antallet arbeidssøkere har gått kraftig ned i hele landet siden mai i fjor (figur 7). Den relative nedgangen har vært størst i Møre og Romsdal (- 59 %) og Innlandet (-56 %), og minst i Oslo og Viken (begge -42 %). Det er store forskjeller i andelen arbeidssøkere mellom fylkene i mai. Oslo hadde høyest andel arbeidssøkere, med 9 prosent, mens andelen var lavest i Nordland, med 4,5 prosent (figur 8). Bruttoledigheten var høyest i Oslo med 5,9 prosent av arbeidsstyrken, og lavest i Nordland, med 2,6 prosent.

2 av 5 har vært arbeidssøker i mer enn ett år

Det er nå over et år siden starten av koronakrisen, og 76 500 personer har nå vært arbeidssøkere i mer enn ett år. Dette utgjør 42 prosent av alle arbeidssøkere i mai. I tillegg har 38 400 personer vært arbeidssøkere mellom 26 og 51 uker. 69 000 personer har vært arbeidssøkere i under et halvt år.

Se hele statistikken for mai 2021 hos nav.no