Jobb i kriminalomsorgen!

fengselsbetjent

Klippet fra sidene til KRUS – Kriminalomsorgens utdanningssenter – www.krus.no: Hva gjør en fengselsbetjent? Det er en variert og utfordrende hverdag som møter deg om du velger å jobbe innen kriminalomsorgen og bli fengselsbetjent. Et fengsel er et lite samfunn i samfunnet der du tildeles en helt spesiell rolle, og du kommer til å ha ansvaret for sikkerheten til innsatte og ansatte i fengselet, samtidig som du ivaretar sikkerheten til de utenfor fengselet. Alle innsatte gis i dag muligheten til å >>> Les mer …

Bli toller?

Klippet fra siden til www.toll.no: Der kan du også lese om jobben, lønn og hvordan du går fram for å bli toller.  Hvis du ønsker å jobbe som toller, kan du søke en tollaspirantstilling. Tollaspirantene må gjennomføre Tollvesenets grunnutdanning med lønn under opplæring. Som toller vil du få en variert og spennende arbeidshverdag. Hva gjør en toller? Mange tollere har sin arbeidsdag i grensekontrollen. Her kontrollerer tollerne personer, varer, kjøretøy og båter på utkikk etter ulovlige varer. Det kan være >>> Les mer …

YouTube-videoer for jobbsøkere

Et enkelt søk på ordet “jobbsøker” på YouTube gir treff på videoer som omhandler bl.a. arbeidssøker. Du får selvsagt mye annet enn YouTube-videoer for jobbsøkere, men her må du prøve å se etter videoer som er lagt ut av seriøse brukere. NAV har også YouTube-kanal. Der finner du blant annet hjelp til å bruke www.nav.no. Hvis du i tillegg søker etter “rekruttering” kan du få opp videoer som handler om også den andre siden av saken: arbeidsgivere og deres syn på rekruttering.

Søknaden – inngangsbilletten

Fra Dagens Næringsliv – Talent: Her er to jobbsøknader som ga jobb. Vi har tatt for oss to jobbsøknader som førte videre til intervju – og deretter ga jobb. Endringskonsulent og tidligere kaospilotstudent Daniel Sunde-Hansen (32) skrev en av dem. Det vi ser på søknaden til Daniel er at han er flink til å utrykke seg skriftlig, sier Sissel Austad, leder for knowledge management i Deloitte. – Han har utelatt alt overflødig, og har et veldig presist og godt språk. Det >>> Les mer …